Oslotech AS

Monday, 14 March 2011

Forskningsrådet vil ha ytterligere 1.2 mrd til forskning

Norges Forskningsråd mener at det er behov for ytterligere 1.2 milliarder kroner til bevilgning til forskning over statsbudsjettet 2012 utover de 7 milliardene som ble bevilget i 2011. Det mener ikke jeg.

http://www.universitetsavisa.no/notiser/article8385.ece

Det eneste jeg kan si meg enig med forslaget i, er at dersom jeg hadde måttet bruke ytterligere 1.2 milliarder til forskning, så er forslagene til fordeling av midlene ikke så halv gale. Særlig gjelder det mere penger til åpne konkurransearenaer for næringsliv og forskere - hvor fokus på næringsrelevant forskning er prioritert.

Min hovedinnvending mot Forskningsrådets forslag er at forslaget representerer en typisk silo tenkning i det offentlige virkemiddelapparatet. Hver enkelt aktør tenker først og fremst på hvordan man kan komme opp med gode forslag til å øke eget budsjett - ingen ser helheten på tvers av virkemiddelapparatet.

Dersom man skal bruke ytterligere 1.2 milliarder på innovasjon og nyskapning i 2012 bør dette komme langt senere i verdikjeden enn på forskningen. Situasjonen er jo at det omtrent ikke finnes penger igjen hverken i de offentlige såkorn fondene eller forsåvidt i tidlig fase private venture miljøer. I tillegg er bevilgningene til etablererstipend og inkubator stipend enten fjernet helt eller dramatisk redusert.

Som hovedaktør for forskning i Norge, burde Forskningsrådet være opptatt at hva forskningen skaper - i form av bedrifter, lisensinntekter, clustere og arbeidsplasser. Virkemidlene for å få dette til ligger desverre ett annet sted og dermed blir ikke virkemidlene sett i sammengeng med hva som faktisk er behovet.

Konsekvensen av dette er at sjansene for å faktisk få noe verdiskapning ut av all forskningen vi driver med i Norge er enda mindre enn før.

Tenk om Forskningsrådet kunne tenke litt bredere og si nei takk - i år bør pengene heller brukes på såkornfond, Argentum og Etablerestipend i regi av andre enn oss. Ønsketenkning, men det er lov til å drømme.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts