Oslotech AS

Thursday, 3 February 2011

Innovasjon Norge kutter IKT

Forrige uke ble det kjent at Innovasjon Norge, som følge av pålagte kutt fra NHD, fjerner IKT som en av sine satsningsområder. Tilbake står "marin" (først og fremst sjømat), "reiseliv", "helse", "energi og miljø" og "olje, gass og maritim offshore".

Begrunnelsen fra Innovasjon Norge er at IKT finnes i alle de andre sektorene og at IKT dessuten en sektor som er i ferd med å bli moden, med gode, langsiktige aktører. Innovasjon Norge sier videre at det først og fremst er en omorganisering og ikke vil få stor betydning.

Dette gir ingen mening.

Innovasjon Norges sektor områder har tradisjonelt hatt en betydning for gründere som søker støtte og hjelp fra Innovasjon Norge. Det er vanskelig å se for seg at fjerning av IKT sektoren som satsningsomåde ikke skal få betydning for mulighet til positiv behandling fremover. Uttalelsen fra Innovasjon Norge kan muligens bety at det fra nå av kun er IKT prosjekter innenfor de andre satsningsområdene som skal få støtte? Sterk IKT satsning innen sjømat og reiseliv kanskje ?

Verst er imidlertid uttalelsen av at IKT nå er en moden sektor. I en tid hvor Facebook, som er et 5 år gammelt selskap, utgjør 25% av Internett trafikken i USA og 8 personer i sekundet melder seg inn i nettsamfunnet, og gratis telefoni tjenesten Viber får 10 millioner brukere på 60 dager, er det veldig vanskelig å ta uttalelsen alvorlig. Hadde det vært 1. april, hadde jeg ikke vært i tvil hva Computer Worlds story var.

Jeg er sikker på at jeg har med med gründerne i Scandinavia Online, Stepstone, Trolltech, Opera, Funcom, Nimsoft, Vibb, blogg.no og mange, mange andre norske IT selskaper i min undring over hva man egentlig har tenkt.

Kanskje er den egentlige årsaken til kuttet at de fleste IT gründere befinner seg i Oslo? Etter fjorårets katastrofe bevigninger i både NHD og KRD sine budsjetter er det nå omtrent ikke oppstartsmidler igjen til gründere i hovedstaden. Har man like gjerne tatt konsekvensen og fjernet IKT som satsningsområde i norsk innovasjonspolitikk?

2 comments:

 1. IKT er fortsatt viktig for innovasjon i Norge

  IKT er det som bidrar mest til innovasjon i alle næringer. I etterkant av budsjettkuttet skifter derfor Innovasjon Norge nå sitt fokus fra IKT næringen per ce,- til anvendelse av IKT i alle sektorer.

  Alle gode innovasjonsprosjekter fra alle sektorer er velkommen. Mange av disse inneholder IKT. De finansieres i dag. Og vil kunne søke om finansiering fra Innovasjon Norge fremover. Ingen endring der.

  Ja, Innovasjon Norge har begrensede midler i storby områdene.

  Nei, vi har ikke definert IKT som en moden sektor.

  ReplyDelete
 2. http://www.idg.no/computerworld/article194351.ece

  ReplyDelete

Popular Posts