Oslotech AS

Wednesday, 26 January 2011

Argentum og skatteparadis

VG og E24 har de siste dagene satt fokus på bruk av juridiksjonene Guernsey og Jersey for norske private equity fond. Igjen ser vi at journalister som skriver om noe som er komplekst og sammensatt bommer på helt sentrale poeng.

Hovedårsaken til å eablere de legale strukturene til Private Equity fond er ikke å unndra seg skatt, men å dra nytte av en av de mest stabile og kompetente miljøene for forvaltning av private equity fond i verden, samt å sikre seg stabile langsiktige rammebetingelser.

Private Equity industrien er en global industri med investorer fra hele verden. Alle disse investorene er selvfølgelig opptatt av å maksimere avkastningen sin, og kun betale den skatt de er pålagt i landet de opererer utfra. En Jersey og Guernsey legal struktur garanterer at man som investor ikke betaler skatt i det landet private equity fondet er registrert i, men fritar sevfølgelig ikke investoren for å betale sin skatt i sitt eget hjemland.

Når VG skriver at i underkant av én milliard kroner befinner seg på Jersey, mens drøye 1,5 milliarder kroner ligger på Guernsey er dette helt feil. Det finnes ikke penger på Jersey eller Guernseyfra disse fondene i det hele tatt. Jersey og Guernesey er legale strukturer som kun brukes for nå regulere selve transaksjonene - enten fra investorer til selskaper, eller fra selskaper til investoer.

Når man etablerer et Private Equity fond er investorene først og fremst opptatt av å forstå risikoen. Dersom en del av den ukjente risikioen er at fondet ligger i et land (f.eks Norge) hvor politikere plutselig etter eget forgodtbefinnende (f.eks. en sen natt under statsbudsjettdiskusjoner) bestemmer seg for å skattelegge avkastning fra Privat Equity fond før avkastningen når utenlandske investorer, er dette en riskiko som disse investorene ikke er villige til å ta. Selv politikere må jo inrømme at et slikt scenarie ikke er helt utenkelig. Å hente inn utenlandske investorer til et Private Equity fond med legal struktur i Norge er dermed omtrent umulig.

En lokalisering av Private Equity fond i Jersey og Guernsey er en garantist for stabile rammebetingelser og tilgang på konkurransedyktig kompetanse og tjenester for forvaltning av Private Equity fond. Det har ingenting med å unndra seg seg skatt. Hverken for investorer eller forvaltere.

1 comment:

 1. Her er forresten NVCA sin kommentar til VG om skatt og Norske POrivate Equity fond.

  Som bransjeforening for de aktive eierfondene i Norge (såkorn, venture og buy out) synes vi det er viktig å presisere følgende for å bidra til et mer nyansert bilde av bruken av jurisdiksjoner som Guernsey og Jersey:

  Det er ikke slik at pengene som norske investorer som Argentum, KLP m.fl. investerer i aktive eierfond går til såkalte ”skatteparadiser”. Dette er heller ikke slik at bruken av jurisdiksjoner som Guernsey og Jersey er skattemotivert eller gjøres for å hindre innsyn.

  Norske aktive eierfond som er registrert på Guernsey og Jersey er underlagt regulering og skattetransparente strukturer. De rapporter på kvartalsvis basis til sine investorer og blir revidert av anerkjente revisjonshus. De aktive eierfondene forholder seg også til internasjonale og nasjonale regelverk knyttet til rapportering og åpenhet ovenfor investorer og allmennheten generelt. Således er fondenes virksomhet svært transparent.

  Alle norske investorer og bedrifter betaler 100% av skatten sin i Norge, og de aktive eierfondene som er registrert Guernsey og Jersey sender årlige selvangivelser til skattemyndighetene hvor det også opplyses om alle norske investorer.

  I henhold til forskrift nr. 199 av 15. mars 1993 (til Ligningsloven) skal norske deltakere i utenlandske ansvarlige selskap m.v. (herunder kommandittselskap) i fellesskap levere næringsoppgave med vedlegg, herunder selskapsoppgave, til Sentralskattekontoret for Storbedrifter (”SfS”). Selskapsoppgaven skal vise hver deltakers andel av formue og inntekt i virksomheten. Videre skal hver deltaker levere deltakeroppgave (RF 1221) som vedlegg til sin selvangivelse ved innsendelse til lokalt likningskontor.

  Norske skattemyndigheter vil derfor motta næringsoppgave og selskapsoppgave for fondet (som vanligvis sendes til skattemyndighetene av det norske rådgivingsselskapet på vegne av de norske investorene i fondet), samt en deltakeroppgave fra hver av de norske investorene i fondet.

  Norske aktive eierfonds bruk av Guernsey og Jersey skyldes at dette har blitt en bransjestandard i hele Europa, da utenlandske investorer kjenner disse jurisdiksjonene godt. Ved å benytte disse jurisdiksjonene evner norske aktive eierfond å tiltrekke seg internasjonale investorer til norske vekstbedrifter i konkurranse med aktive eierfond i andre land. I så måte har man lykkes godt da anslagsvis 70% av kapitalen i de største norske aktive eierfondene er reist i fond som er registrert på Guernsey og Jersey.

  Det er kritisk for norske vekstbedrifter at disse sikres like vilkår for tilgang på egenkapital som konkurrerende bedrifter i andre land har. Enhver særregulering av aktive eierfond eller investorene som investerer i disse vil derfor direkte kunne skade kapitaltilgangen for nyskapnnings- og vekstbedrifter i Norge.

  ReplyDelete

Popular Posts