Oslotech AS

Tuesday, 13 March 2012

Startup lab uten offentlige bidrag

I disse dager avslutter Forskningsparken i Oslo sitt siste byggetrinn. i løpet av de siste 25 årene har vi bygget 50,000 kvm2 næringsbygg midt på Campus på Universitetet i Oslo og et steinkast fra Oslo Universitetssykehus / Rikshospitalet.

2000 personer og 160 bedrifter holder til her, de fleste med en eller annen tilknytning til kunnskapsmiljøene i Gaustadbekkdalen.

I vårt siste byggetrinn har vi satt av 1000 kvm2 til "Startup lab" - et område der gründere, entreprenører, drømmere, studenter, iverksettere eller hva man kaller dem kan få subsidiert husleie, et komplett kontortilbud samt tilgang på et fantastisk oppstartsmuiljø og mye kompetanse. Foreløpig har vi plass til 60 personer, men kan kanskje trykke inn 80 hvis det røyner på. Forskningsparkens Startup lab er landets desidert største av sitt slag.

Hvert år investerer Forskningsparken i Oslo over 5 millioner kroner i å hjelpe gründere komme igang, utvikle forretningsideene sine, skaffe seg partnere og etter hvert kunder. Nå øker vi ambisjonene og investerer i tillegg 1,5 millioner i året i direkte husleie subsidier til entreprenører som velger Startup lab som utgangspunkt for sin virksohmet.

Dersom vi hadde fått noe støtte fra det offentlige hadde vi kunnet øke hjelpen og bistanden til alle de selskapene som er i Startup, og sammen med samarbeidspartnere som Inven2 m.fl. kunne vi stimulert flere til å ta skrittet ut til å bli entreprenører. Særlig studenter er en målgruppe vi har stor tro på, og som vi ser har suksess i USA.

Ingen offentlige aktører har hittil sagt ja til å bidra til Startup labs suksess og kapasitet. Med tanke på at det vi gjør bidrar til omtrent samtlige aktørers mål om økt innovasjon og verdiskapning er det for meg et lite paradoks at ingen melder seg på.

Sist ute var Oslo Kommune som i går avslo å støtte Startup lab. Dette på tross av at initiativet passer ambisjonene til Byrådets næringsplan - vedtatt i 2011 - nærmest som hånd i hanske. Valgkamp løftene om å gjøre byens næringspolitikk til noe annet enn taxi og skjenkebevillninger er gjort til skamme.

Forskningsparken i Oslo kan løfte Startup lab til å bli en unik plass til å skape nye virksomheter på egen kjøl, men vi er for små til å kunne gjøre det i den skala vi ønsker og har potensiale for. Til det trenger vi bidrag fra offentlige og private aktører. Nå gjenstår snart kun de private.

1 comment:

Popular Posts