Oslotech AS

Wednesday, 2 May 2012

Stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA - Terningkast 4 for Trond

Trond Giske lanserte fredag sin nye stortingsmelding om "Verktøy for vekst - Innovasjon Norge og SIVA". 

For oss som arbeider i det utvidete virkemiddelapparetet er dette en etterlengtet hendelse. Vi trenger sårt nytenkning rundt hvordan staten / det offentlige best kan bidra til flere vekstbedrifter.

I mitt foredrag på NHD sin såkalte innspillskonferanse i vår tok jeg opp tre grep som jeg mente den nye meldingen måtte adressere:

1. Det er behov for en betydelig utvidet landsdekkende stipendordning for etablerere som hjelper gründerne gjennom den første fasen til inntekter og kunder.

2. Vi trenger en effektivisering og rasjonalisering av virkemiddelapparatet. Aktørene må ha klarere mål og ikke tråkke i beina på hverandre og virkemidlene må være mer transparente.

3. Det er nødvendig å finne en løsning økt egenkapitaltilgang til tidligfase selskaper, både gjennom å stimluere privat kapital til å investere direkte og gjennom egne statlige såkornfond, helst med innslag av privat kapital. 

Med terningkast terminologien gir jeg Giske en firer. Hovedproblemet i meldingen er etter mitt syn at man beskriver gode intensjoner, men de konkrete forslagene er for få og for vage. 

Mest positivt er det at NHD legger opp til en større grad av målstyring av aktørene. Det er å håpe da at IN og SIVA får større frihet enn i dag til å bruke ressursene på en slik måte at målene maksimeres. En konsekvens kan da være at vi slipper debatten om landsdekkende virkemidler vs. distrikts virkemidler, og heller fokuserer på hva man må gjøre for å få frem flere gode gründere og vekstkraftige bedrifter landet rundt. 

Nye såkornfond er også positivt. Meldingen inneholder ingen detaljer om innretning, størrelse og organisering. Når det gjelder disse fondene ligger "djevelen i detaljene" så vi får vente å se hvor bra det blir. Jeg har tidligere skrevet om problemet med å få investorer med i nye såkornfond, og dette problemet er ikke borte. 

Min bønn om forenkling og rasjonalisering av virkemiddelapparatet er også blitt hørt, men også her er man meget overfladisk over hva man har tenkt å gjøre. Det hele delegeres til Innovasjon Norge til å finne ut av hva men mener man kan gjøre for å gjør det hele mer transparent og rasjonelt. Det er å håpe at IN har en bred gjennomgang sammen med øvrige aktører for å finne frem til noe som fungerer praktisk.

Når det gjelder de mest negative sidene av meldingen er det først og fremst mangelen på å satse som jeg reagerer mest på. Det er mye evalueringer, rasjonaliseringer og viderføringer - men svært få satsninger. 

Etablererstipendet styrkes ikke, inkubatorstipendet gjeninnføres ikke, det er ingen satsning på pollen kapital til oppstartsselskaper. Det er iheller ingen styrking av inkubator programmene slik vi hadde håpet på og det er ikke foreslått nye risikopavlastningsprogrammer for å lokke privat kapital til tidligere fase. 

I det hele tatt - litt tannløst og lite visjonært - men forsåvidt en spire til å ta tak i det som ikke fungerer i dag. En firer.. 
1 comment:

  1. NHD eier verktøyene, mens ressursene kommer i budsjettene. Jeg synes det er flere positive elementer å fremheve, f.eks. at Investinor kan investere i IKT og at det opprettes Invest in Norway som kan promotere Norge som lokasjon for Medtech og grønne datasentere f.eks.

    Det er sterke og gode styringssignaler i Stortingsmeldingen, samtidig som den bærer preg av at NHD har lyttet til innspill. Det er bra.

    ReplyDelete

Popular Posts