Oslotech AS

Friday, 18 March 2011

Forskningsbarometeret

Regjeringen ved kunnskapsminister Tora Aasland lanserte i går "Forskningsbarometeret". Lanseringen var et ledd at "Vitenskapsåret" som vi er inne i nå i 2011.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/forskningsbarometeret.html?id=635788

En av de tingene jeg husker best fra min MBA på MIT i Boston var uttrykket "you can't manage what you can't measure". Sånt sett er jag glad for Forskningsbarometeret. Den gir en tydelig pekepinn på hvor Norge står i forhold til andre land når det gjelder midler til forskning, og hva man får ut av forskningen i form av patenter og vitenskaplige artikler.. I sum så ligger vi dårlig an - både i bruken av midler og i å produsere resultater. Veksten i Norge de siste året på investeriner i forkning og utvikling er imidlertid høyere enn våre naboland.

Påsærlig ett område er imidlertid Forskningsbaromeret utilstrekkelig - og det er i forhold til målingen av resultater. Resultat målingene som fokuserer på antall patenter og vitenskaplige siteringer er i beste fall hjelpeløs og i verste fall farlig. Investeringer i forskning og utvikling handler om å verdiskapning - å få noe tilbake for alle milliardene som det offentlige spytter i kassa hvert eneste år. Denne verdiskapningen kan ikke måles ved hjelp av indirekte statistikker som patenter og siteringer.

Før vi måler hvilken verdiskapning F&U skaper, og før vi stiller spørsmålet om hva som skal til for å kapitalisere verdimessig på forskningen i samfunnet (og øke verdiksapningen) får vi heller ikke til en meningsfull debatt om vi faktisk forsker på de rette tingene og om samfunnet er satt opp for å nyttiggjøre seg den forskningen som foregår på kommersielle vilkår.

Forskningsrådet burde bli utfordret på å levere tall for den verdiskapningen som faktisk kommer ut av investeringene de formidler til forskning. Da har vi en start for en fruktbar debatt om både hvordan forskningsmilen skal brukes i fremtiden og hva vi trenger å gjøre for å bli bedre på selve verdiskapningen av resultatene fra forskning.

Forskningsbarometeret er derfor en bra start, men kun dèt.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts