Oslotech AS

Monday, 14 February 2011

Stoltenberg tar en Obama

Jens Stoltenberg slo til på landsstyremøtet i Arbeiderpartiet forrige helg. Talen hans trakk frem næringslivet som et viktig grunnlag for velferddsstaten og den nordiske modellen. Hvis du vil lese hele talen kan den lastes ned på http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/taler_og_artikler/statsministeren/statsminister_jens_stoltenberg/2011/tale.html?id=633112.

Stoltenberg lanserte en 6 punkts plan for å styrke næringslivet. Talen inneholdt få detaljer, men ordet "Innovasjon" var hyppig forekommende. Talen føyer seg inn i andre politiske ledere sin omfavnelse av verdiskapning gjennom innovasjon og entreprenørskap - senest Barack Obama sin tale til nasjonen et par uker siden.

Det første punktet i Stoltenbergs 6 punkts plan var "Kunnskap, forskning og innovasjon". Han fremhevet blant annet at hans regjering siden 2005 har gjennomført en massiv satsing på forskning og utvikling. Bevilgningene er økt med 50 prosent – eller nesten ni milliarder kroner.

Offentlig finansiering av forskning og utvikling er flott - men kun hvis det kommer noe ut av det. Forskning skaper ikke vekst i seg selv, men legger grunnlaget for det. Innovasjon er verdiløs uten mennesker, kompetanse, erfaring og vilje til å gjøre det alle vanskeligste - nemlig å kommersialsere.

Jeg har nesten ikke tall på alle de entreprenører og gründere jeg har møtt med gode og fremtidsrettede ideer, patenter eller produkter som aldri var i nærheten av å lykkes kommersielt. Sammelignet med våre naboland har vi liten industriell tradisjon og erfaring fra å bygge virksomheter der ikke produktet selger seg selv, dvs råvarer.

Å få et produkt solgt til en faktisk kunde krever svært mye fra en entreprenør. Veien til markedet er strødd med gale strategier, manglende kontakter og lav erfaringsgrad. Når vi snakker om få verdi ut av innovasjon, tror jeg derfor vi heller må begynne å snakke om strategier for kommersialering istedet for mer penger til forskning. Hva skal til for å lykkkes med kommersialering av forskning og utvikling? Hva slags mottaks- og hjelpeapparat trenger grundere og entreprenører for å lykkes kommersielt ?

De statlige såkornfondene er nå omtrent tomme for kapital. Stoltenberg regjeringen har tatt strupetak på etablererstøtten til gründere og entreprenører i Oslo ved å nærmest fjerne det landsdekkende etablererstipendet. Regjeringen har også lagt ned hele Inkubator stipend ordningen (overført til fylkeskommunene uten å gi midler samtidig) - og derved fjernet en av de mest effektive støtte ordningene som nettopp hjalp forskere, gründere og entreprenører i sine kommersialeringsforsøk. I Forskningsparken i Oslo har våre Inkubatorbedrifter nå mindre tilgang på start kapital enn de har hatt noen gang siden ordningen startet opp for 10 år siden..

På sine nettsider skriver Innovasjon Norge om Inkubator stipend ordningen som nå er fjernet:

"Inkubatorstipendet er en ordning for nyetableringer med høyt kunnskaps- og/eller teknologinivå, som vurderes å ha et stort verdiskapingspotensial og høy risiko, og som har tjenester/produkter som kan være aktuelle for et internasjonalt marked. Inkubatorstipend kan gis til nyetableringer lokalisert i godkjente inkubatorer i hele landet, men med særlig vekt på nyetableringer innenfor det distriktspolitiske virkeområdet."

I sin iver etter en mer vekst vennlig innovasjonspolitikk kan Stoltenberg regjeringen kanskje begynne med å rette opp de feilene som ble gjort i forrige statsbudsjett ?No comments:

Post a Comment

Popular Posts