Oslotech AS

Tuesday, 7 February 2012

Ny Stortingsmelding om virkemiddelapparatet

I Nærings- og handelsdepartementet sitter det nå en gruppe og skriver iherdig på en ny stortingsmelding om det såkalte "virkemiddelapparatet" - dvs. Statens verktøy for å stimulere til økt vekst og flere arbeidsplasser. Det er forsåvidt ganske underlig at Regjeringen nå skal skrive en melding om to bein på krakken, og helt se bort fra det 3. beinet - nemlig Forskningsrådet. Er det fordi det ikke er mulig å lage en melding på tvers to departementer ? Men la nå det ligge.

Kommende fredag inviteres det til en "innspillskonferanse" der utvalgte aktører på ti - 10 - minutter hver skal få lov til å gi tre råd på ulike temaer. Mitt er "Entreprenørskap" - hvordan kan SIVA og Innovasjon Norge bidra til at det blir flere entreprenører i Norge.

Jeg kan allerede her avsløre at jeg ikke legger opp til å besvare spørsmålet. Hovedproblemet er nemlig ikke hva Innovasjon Norge gjør eller ikke gjør men hva de er I STAND til å gjøre. Staten bevilger årlig nesten over 5 milliarder til Innovasjon Norge. (Forskningsrådet får 7 milliarder..) I 2010 ble det bevilget ca 3 millarder i lån og ca 2.3 milliarder i tilskudd via Innovasjon Norge.

Av 2,3 milliarder i tilskudd var 172 millioner (7%) satt av til Etablererstipend til gründere og entreprenører. Brorparten av dette beløpet er imidlertid bevilget av KRD som insisterer på at midlene som helhet skal brukes som regionale tiltak. Kun 20 millioner (1%) er satt av som landsdekkende Etablererstipend som kan brukes også i byene - (her er det NHD som er bevilgende myndighet). Hvis man i tillegg tar med at det helt mangler penger i landets Såkornfond så sier det selg selv at det ikke er så mye Innovasjon Norge kan gjøre for å hjelpe vordende gründere komme igang med sin virksomhet - og i byene er det helt svart.

Det hører forøvrig med til historien at i 2009 var samlet bevilgning til etablerere 285 millioner, i 2010 var beløpet 192 millioner og i 2011 altså 172 millioner. For Oslo er historien enda verre. Her blir man i tillegg spesielt rammet av at regjeringen i 2010 valgte å fjerne det såkalte Inkubatorstipendet som var en av de få landsdekkende ordningene til etablerere som satt i landets forskningsinkubatorer.

Hovedproblemet til hele virkemiddelapparatet er at man er bundet på hender og føtter av bevilgende myndigheter som "vet best" hvordan pengene skal brukes og hvor. Å komme med gode tips til aktørene i virkemiddelapparatet om hvodan de kan jobbe bedre og annerledes er derfor ganske fånyttes - adressaten er jo så åpenbart departementene selv som har designet et apparat som eksekverer der de får midler - og midler finnes ikke til entreprenører eller oppstartsselskaper.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts