Oslotech AS

Monday, 2 May 2011

Kan man sette mål om verdiskapning i forskningen ? Kommentar til Fagerberg utvalgets innstilling

I dag la Fagerberg utvalget frem sin innstilling til regjeringen om et åpnere forskningssystem. Mye der virker bra og kan forhåpentligvis bringe norsk forskning et par hakk fremover mot det dynamiske og konurranseorienterte.

På et område er jeg imidlertid i stuss, og det gjelder fraværet av ordet verdiskapning.

Hvorfor er ikke verdiskapning et mål for offentlig forskningsinnsats og hvorfor er ikke potensiale for verdiskapning et viktig kriterie for den konkurranse som man ønsker å ha mer av i norsk forskningspolitikk.

I utredningen står det:

"Etter utvalgets oppfatning er et velfungerende forskningssystem et system som

- utvikler kunnskap av høy kvalitet og relevans
- holder oss oppdatert om den internasjonale kunnskapsutviklingen på et bredt felt og setter oss i stand til å bruke kunnskap aktivt i løsningen av viktige oppgaver
- fornyer seg i takt med endringer i kunnskapsfronten og samfunnsmessige behov
- bidrar til kontinuerlig fornyelse i samfunns- og næringsliv
- kjennetegnes av mangfold

- opprettholder og forbedrer kapasiteten gjennom en god rekrutteringspolitikk
- bruker ressursene effektivt"

Jeg savner:

- bidrar til å skape økonomiske verdier for samunnet og for aktørene som er innvolvert i forskningen

Krav til verdiskapning (direkte eller indirekte) vil bidra til å fokusere innsats på der den gir størst verdi og har størst sannsynlighet for å lykkes, det vil fokusere forskerne på det som foregår utebfor lab'en i den kommersielle verden og det vil bety å få et langt mere objektivt kriterie for konkurranse mellom prosjektene enn de fleste kriteriene foreslått av utvalget.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts