Oslotech AS

Wednesday, 16 March 2016

Den første kunden


Første gang publisert i E24, 16, mars 2016


I 1995 startet jeg sammen med Ingar Østby selskapet Hugin AS.  Hugin var ett av de første selskapene i Norge som utnyttet Internett kommersielt. Selskapet vokste  etter hvert til å bli ett europeisk selskap med salg i 10 land og over 1200 børsnoterte selskaper som kunder.  Hugin er i dag kjernen i Thomson Reuters sin Investor Relations tjeneste og selges til kunder over hele verden.

Når jeg ser tilbake på hva som avgjorde at vi lykkes som gründere, er det to hendelser som står frem.  Begge har med kunder å gjøre.

Den første historen begynner høsten 1995 hvor Ingar og jeg maste oss til møter med en rekke finansdirektører i norske børsnoterte selskaper.  Målet var å lage og publisere digitale årsrapporter i tillegg til de trykte og til å bruke digitale medier til distribusjon av pressemeldinger og finansrapporter istedenfor Fax.

Fem selskaper gikk med på å betale 7900 kroner for å prøve det nye mediet ut.  Disse fem finans- og informasjonsdirektørene var avgjørende for at Hugin ble til. Nå, 20 år etter, husker jeg fremdeles navnet på hver og en av dem.

Den andre historien bringer oss to år senere, på en tid da Nokia var Europas mest verdifulle selskap. Nokia var notert på fem børser og ønsket ett integrert system som kunne distribuere sine meldinger til alle børser, alle investorer, på alle web sider og som kunne administreres fra alle Nokia kontorer som publiserte meldinger.

Ett slik system hadde ikke vi. Ei heller hadde vi ressurser til å utvikle et slikt system.
Men Nokia visste råd. Om vi ville utvikle funksjonaliteten for Nokia innen vårt system på Nokia sin regning og selge tjenenesten til Nokia etterpå ?

Svaret var ikke vanskelig å gi.  Jeg husker selvfølgelig navnet på den IR ansvarlige i Nokia i 1997 også.

Både merkenavnet Nokia som kunde og den ferdige løsningen ga Hugin de neste årene innpass hos noen av Europas ledende selskaper som Deutche Bank, Nestlè og Swiss Re. Reisen deretter er historie.

Vær den første kunden!

Hvor mange ganger har du sittet overfor ett selskap eller gründer som ikke har hatt en eneste kunde og som har forsøkt å selge deg noe ? Hvor mange møter har du sagt ja når en gründer har prøvd å selge deg noe, eller bare har bedt om ett møte ?

Om du sitter i store eller små private selskaper, i offentlige selskaper eller offentlig forvaltning – hvor mange ganger har du prøvd å hjelpe noen som har prøvd å komme i gang med ny virksomhet ?

Som tidlig kunde har du en unik mulighet til å påvirke hvordan produkter blir utviklet og hvordan det kan brukes i bedriften.  Du har også muligheten til å være med på en reise inn i det ukjente som kan være med på  utvikle ditt og bedriftens eget perspektiv .

På ett tidspunkt var norske selskaper blant de som var lengst fremme i digital kommunikasjon til finansmarkedet på grunn av Hugins tjenester.  Meglere på NYSE mottok finansmeldinger på ”WAP” og SMS før meldingene var kommet opp på på Reuters skjermen..

En nasjonal dugnad for entreprenørskap

Alle er enige om at vi trenger mer nyskapning og entreprenørskap for å skape det Nye Norge – etter oljen.  Men virkemidler og støtteapparat skaper ikke bedrifter.

Kunder skaper bedrifter.

I Norge er det liten tradisjon for ”Pay Forward” kulturen som vi kjenner fra USA. En kultur hvor ”jeg hjelper deg, og så hjelper sikkert du eller noen andre meg i fremtiden”. Forskningsparken i Oslo og StartupLab gjør noe med dette ved å knytte til oss personer og bedrifter som tenker som oss. Over hele landet blomstrer det opp inkubatorer og kontorfellesskap med gründere som tørster etter markedskunnskap, kundedialoger og krevende produktspørsmål. 

Tar du utfordringen og er med på å skape neste generasjon gründer bedrifter så tar du telefonen, sier ja til møtet og bidrar til flere suksessfulle bedrifter.

Kanskje det er ditt navn som blir husket av noen om 20 år ?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts